Gryfcok godo

Jak pucować, coby wypucować zymby, a niy je zeszterować?

Zdŏwo sie to blank ajnfach – biera pucerka do zymbōw i pucuja, wiyrch-dōł, pluja. Dej pozōr – niy tak gibko. Jak do porzōndku pucować zymby – sam je 9 prziozōw, kere werci sie znać!

1. Niyma ważne to, jakŏ mŏsz twardŏ szczoteczka, ino to, jak poradzisz ja używać. Beztōż ôbier miynkŏ szczoteczka – niy zrobisz krziwdy dziōnsłōm, a efekt bydzie gynau taki sōm (abo i lepszy).
2. Ônacz ruchy ôkrynżne i myjōnce, śmiatej raus ściepki jŏdła, pucuj zymby ôd wierchu i z boku, tyż ôd zajty jynzyka. Niy bōj się wbić trocha wosy szczotki tam, kaj zymby sōm przi dziōnsłach.
3. Dej pozōr! Jama ustnŏ to niy ino zymby – pucuj tyż lica, jynzyk, podniebienie - ani niy chcesz wiedzieć, wiela tam je bakteryjōw!
4. Weź nitka dyntystycznŏ, skuli tego, co w placu miyndzy zymbami tyż ôstawiŏsz moc bakteryjōw.
5. Sprŏw sie dobrŏ pasta i czytej etykety. Twoja pasta musi mieć fluor, wapń i chlorek potasu – tym knifym przidŏsz zymbōm wertownych minerałōw.
6. Niy wielość, a jakość pucowaniŏ je ważnŏ. Styknie, co wypucujesz zymby do porzōndku 2-3 razy bez dziyń – rano, we połednie i przed spaniym. To niy iPhone, coby go co chwila pucować.
7. I dej im czasym sie dychnōnć, beztōż niy szoruj ich wiyncy jak 3 minuty.
8. Sztop! Niy wypluwej cołkij pasy, ôstŏw trocha w ustach – przidŏsz tym knifym szkliwu wertownych minerałōw.
9. Dej pozōr, kaj ôstawiŏsz szczoteczka. Trzimej ja daleko ôd detergentōw, haźla, umywalki, szklōnki i prŏdła – tam to je dopiyro bajzel!